dec.
2016
2

IMPLEMENTACIJA WEB GIS PLATFORME U OKVIRU INTRANETA PREDUZEĆA

IMPLEMENTACIJA WEB GIS PLATFORME U OKVIRU INTRANETA PREDUZEĆA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (121 KB) 2016. dec. 2.
 2. Konkursna dokumentacija
  (371 KB) 2016. dec. 2.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (447 KB) 2016. dec. 16.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (203 KB) 2016. dec. 26.