dec.
2016
5

Merno regulaciona oprema

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (119 KB) 2016. dec. 5.
 2. Konkursna dokumentacija
  (349 KB) 2016. dec. 5.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (637 KB) 2016. dec. 16.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (105 KB) 2016. dec. 23.