dec.
2016
7

Električna energija

Električna energija

OTVORENI POSTUPAK

Csatolt állományok

  1. Konkursna dokumentacija
    (370 KB) 2016. dec. 7.
  2. Poziv za podnošenje ponude
    (118 KB) 2016. dec. 7.
  3. Pitanja i odgovor
    (103 KB) 2017. jan. 6.
  4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
    (2 MB) 2017. jan. 6.
  5. Obaveštenje o produženju roka
    (98 KB) 2017. jan. 6.
  6. Pitanje i odgovor
    (106 KB) 2017. jan. 9.
  7. Obaveštenje o produženju roka
    (98 KB) 2017. jan. 9.
  8. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
    (426 KB) 2017. jan. 9.
  9. Pitanje i odgovor
    (98 KB) 2017. jan. 10.
  10. Pitanje i odgovor
    (104 KB) 2017. jan. 12.
  11. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
    (527 KB) 2017. jan. 18.
  12. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
    (104 KB) 2017. jan. 27.