dec.
2016
12

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

Otvoreni postupku javne nabavke putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (137 KB) 2016. dec. 12.
 2. Konkursna dokumentacija
  (796 KB) 2016. dec. 12.
 3. Pitanje i odgovor
  (211 KB) 2016. dec. 22.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 2016. dec. 23.
 5. Pitanje i odgovor
  (423 KB) 2016. dec. 23.
 6. Pitanje i odgovor
  (199 KB) 2016. dec. 26.
 7. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 2016. dec. 26.
 8. Pitanje i odgovor
  (275 KB) 2016. dec. 28.
 9. Pitanje i odgovor
  (2 MB) 2016. dec. 30.
 10. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (482 KB) 2017. jan. 4.
 11. Obaveštenje o produženju roka
  (165 KB) 2017. jan. 4.
 12. Pitanje i odgovor
  (266 KB) 2017. jan. 6.
 13. Pitanje i odgovor
  (679 KB) 2017. jan. 9.
 14. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (212 KB) 2017. jan. 10.
 15. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava
  (4 MB) 2017. máj. 3.
 16. Poziv za podnošenje pounda
  (137 KB) 2017. máj. 12.
 17. Konkursna dokumentacija
  (774 KB) 2017. máj. 12.
 18. odluka o zakjucenju okvirnog sporazuma
  (847 KB) 2017. jún. 20.
 19. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (224 KB) 2017. júl. 13.