dec.
2016
27

Dogradnja informacionog podsistema za obračun i naplatu komunalnih usluga

Dogradnja informacionog podsistema za obračun i naplatu komunalnih usluga

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Csatolt állományok

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  (270 KB) 2016. dec. 27.
 2. Konkursna dokumentacija
  (292 KB) 2016. dec. 27.
 3. odluka o dodeli ugovora
  (1002 KB) 2017. jan. 10.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (233 KB) 2017. jan. 27.