márc.
2017
23

GRAĐEVINSKI RADOVI U HIDROGRADNJI I NISKOGRADNJI

GRAĐEVINSKI RADOVI U HIDROGRADNJI I NISKOGRADNJI

OTVORENI POSTUPAK

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (129 KB) 2017. márc. 23.
 2. Konkursna dokumentacija
  (479 KB) 2017. márc. 23.
 3. Pitanje i odgovor
  (1 MB) 2017. ápr. 10.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 2017. ápr. 12.
 5. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (217 KB) 2017. ápr. 13.
 6. Obaveštenje o poništenju postupka
  (160 KB) 2017. szept. 7.