jún.
2017
28

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

- partija 1: Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema
- partija 2: Održavanje sistemskog softvera sa administracijom
- partija 3: Održavanje web aplikacija izgrađenih u Apex tehnologiji

Csatolt állományok

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  (281 KB) 2017. jún. 28.
 2. Konkursna dokumentacija
  (538 KB) 2017. jún. 28.
 3. Odluka o dodeli ugovora u pregovarčkom postupku
  (1 MB) 2017. júl. 11.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (217 KB) 2017. júl. 27.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (219 KB) 2017. júl. 27.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (217 KB) 2017. júl. 27.