jún.
2017
29

HIDRAULIČNI MOTOR

HIDRAULIČNI MOTOR

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (126 KB) 2017. jún. 29.
 2. Konkursna dokumentacija
  (338 KB) 2017. jún. 29.
 3. Pitanje i odgovor
  (442 KB) 2017. júl. 5.
 4. Pitanje i odgovor
  (337 KB) 2017. júl. 5.
 5. Pitanje i odgovor
  (187 KB) 2017. júl. 5.
 6. Izmena konkursne dokumentacije
  (890 KB) 2017. júl. 5.
 7. Obaveštenje o produženju roka
  (161 KB) 2017. júl. 5.
 8. Odluka o dodeli ugovora
  (784 KB) 2017. júl. 14.
 9. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (163 KB) 2017. júl. 24.
 10. Odluka o obustavi postupka
  (548 KB) 2017. júl. 31.
 11. Obavestenje o obustavi postupka
  (429 KB) 2017. aug. 8.