júl.
2017
18

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - OKVIRNI SPORAZUM

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (130 KB) 2017. júl. 18.
 2. Konkursna dokumentacija
  (388 KB) 2017. júl. 18.
 3. odluka o zakjucenju okvirnog sporazuma
  (711 KB) 2017. aug. 2.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (121 KB) 2017. aug. 9.