aug.
2017
4

Hemikalije za tretman otpadnih voda

Hemikalije za tretman otpadnih voda

- partija 1: Polielektrolit;

- partija 2: Gvožđe hlorid;

Csatolt állományok

 1. Konkursna dokumentacija
  (437 KB) 2017. aug. 4.
 2. Poziv za podnosenje ponude
  (128 KB) 2017. aug. 4.
 3. Pitanje i odgovor
  (172 KB) 2017. aug. 10.
 4. Pitanje i odgovor
  (142 KB) 2017. aug. 10.
 5. Pitanje i odgovor
  (155 KB) 2017. aug. 10.
 6. Pitanje i odgovor
  (301 KB) 2017. aug. 10.
 7. Pitanje i odgovor
  (348 KB) 2017. aug. 10.
 8. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
  (1004 KB) 2017. aug. 23.
 9. Odluka o obustavi postupka - Partija 2
  (589 KB) 2017. aug. 23.
 10. obaveštenje o obustavi -Partija 2
  (450 KB) 2017. aug. 31.
 11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija 1
  (114 KB) 2017. szept. 13.