okt.
2017
26

Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina

Uslužno održavanje i popravka vozila i velikih radnih mašina

- partija 1: Mehaničarske usluge
- partija 2: Autoelektričarske usluge
- partija 3: Servisiranje i održavanje vozila koja su u garantnom roku (FIAT VOZILA)
- partija 4: Servisiranje i održavanje vozila koja su u garantnom roku (DACIA VOZILA)

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (256 KB) 2017. okt. 26.
 2. Konkursna dokumentacija
  (2 MB) 2017. okt. 26.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (2 MB) 2017. nov. 17.
 4. Odluka o obustavi postupka - Partija 4
  (359 KB) 2017. nov. 17.
 5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1
  (228 KB) 2017. nov. 22.
 6. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 2
  (228 KB) 2017. nov. 22.
 7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 3
  (229 KB) 2017. nov. 22.
 8. Obaveštenje o obustavi postupka - Parija 4
  (243 KB) 2017. nov. 24.