nov.
2017
27

SERVIS PUMPI

SERVIS PUMPI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (275 KB) 2017. nov. 27.
 2. Konkursna dokumentacija
  (664 KB) 2017. nov. 27.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (562 KB) 2017. dec. 7.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (227 KB) 2017. dec. 14.