dec.
2017
1

Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina

Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (246 KB) 2017. dec. 1.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1 MB) 2017. dec. 1.
 3. Pitanje i odgovor
  (157 KB) 2017. dec. 7.
 4. Pitanje i odgovor
  (152 KB) 2017. dec. 7.
 5. Izmena konkursne dokumentacije
  (390 KB) 2017. dec. 7.
 6. Obaveštenje o produženju roka
  (176 KB) 2017. dec. 7.
 7. Odluka o dodeli ugovora
  (552 KB) 2017. dec. 19.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (218 KB) 2017. dec. 27.