dec.
2017
6

Merno regulaciona oprema

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (259 KB) 2017. dec. 6.
 2. Konkursna dokumentacija
  (510 KB) 2017. dec. 6.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (387 KB) 2017. dec. 19.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (235 KB) 2017. dec. 28.