dec.
2017
14

ALATI

ALATI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

-partija 1. Ručni alati
-partija 2. Ostali alat

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (276 KB) 2017. dec. 14.
 2. Konkursna dokumentacija
  (630 KB) 2017. dec. 14.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (479 KB) 2017. dec. 27.
 4. Obavestenje o zakjucenom ugovoru partija 1
  (230 KB) 2018. jan. 3.
 5. Obavestenje o zakjucenom ugovoru partija 2
  (230 KB) 2018. jan. 3.