dec.
2017
20

ELEKTRO MATERIJAL

ELEKTRO MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (155 KB) 2017. dec. 20.
 2. Konkursna dokumentacija
  (689 KB) 2017. dec. 20.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (445 KB) 2018. jan. 5.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (453 KB) 2018. jan. 10.