máj.
2018
18

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
- partija 1: Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema
- partija 2: Održavanje sistemskog softvera sa administracijom
- partija 3: Održavanje web aplikacija izgrađenih u Apex tehnologiji

Csatolt állományok

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  (365 KB) 2018. máj. 18.
 2. Konkursna dokumentacija
  (728 KB) 2018. máj. 18.
 3. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku
  (1 MB) 2018. máj. 29.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (281 KB) 2018. jún. 4.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (282 KB) 2018. jún. 4.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (283 KB) 2018. jún. 4.