jún.
2018
6

KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI

KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- partija 1. Kancelarijski materijal
- partija 2. Štampani obrasci
- partija 3. Toneri

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (275 KB) 2018. jún. 6.
 2. Konkursna dokumentacija
  (842 KB) 2018. jún. 6.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (438 KB) 2018. jún. 7.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (181 KB) 2018. jún. 7.
 5. Pitanje i odgovor
  (769 KB) 2018. jún. 8.
 6. Odluka o dodeli ugovora - zaključenju okvirnog sporazuma
  (937 KB) 2018. jún. 22.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (266 KB) 2018. jún. 29.
 8. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1
  (263 KB) 2018. júl. 9.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (149 KB) 2018. júl. 9.