júl.
2018
5

Plan preventivnih mera i angažovanje koordinatora za praćenje izgradnje sa aspekta bezbednosti na radu

Plan preventivnih mera i angažovanje koordinatora za praćenje izgradnje sa aspekta bezbednosti na radu

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (246 KB) 2018. júl. 5.
 2. Konkursna dokumentacija
  (468 KB) 2018. júl. 5.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2018. júl. 12.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (229 KB) 2018. júl. 12.
 5. Odluka o dodeli ugovora
  (514 KB) 2018. júl. 24.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (207 KB) 2018. aug. 8.