júl.
2018
18

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

Otvoreni postupak

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja
- partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja
- partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem
- partija 4: Sonde za merenje pH i EP
- partija 5: Pumpa za FeCl3
- partija 6: Regulator rada duvaljke

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (199 KB) 2018. júl. 18.
 2. Konkursna dokumentacija
  (3 MB) 2018. júl. 18.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (2 MB) 2018. aug. 3.
 4. Odluka o obustavi postupka partija 1
  (307 KB) 2018. aug. 29.
 5. odluka o dodeli ugovora
  (1 MB) 2018. aug. 29.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (340 KB) 2018. szept. 5.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (792 KB) 2018. szept. 7.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (728 KB) 2018. szept. 7.
 9. obavestenje o obustavi partija 1
  (515 KB) 2018. szept. 10.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3
  (790 KB) 2018. szept. 10.
 11. obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 5
  (797 KB) 2018. szept. 20.