aug.
2018
3

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

OTVORENI POSTUPAK

- partija 1: Bunar B-23/III na Vodozahvatu I
- partija 2: Bunar B-3 na Vodozahvatu Mala Bosna

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (194 KB) 2018. aug. 3.
 2. Konkursna dokumentacija
  (2 MB) 2018. aug. 3.
 3. izmena konkursne dokumentacije
  (493 KB) 2018. aug. 24.
 4. Pitanja i odgovori
  (256 KB) 2018. aug. 30.
 5. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 i Partija 2
  (1 MB) 2018. szept. 5.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (797 KB) 2018. szept. 13.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (767 KB) 2018. szept. 13.