szept.
2018
13

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske hemikalije
- partija 2. Laboratorijsko staklo
- partija 3. Bakteriološke podloge
- partija 4. Reagensi i detektori hlora
- partija 5. Laboratorijski materijal
- partija 6. Rezervni delovi instrumenata
- partija 7. Filter papiri
- partija 8. Mikrobiološki brzi testovi

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (197 KB) 2018. szept. 13.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1004 KB) 2018. szept. 13.
 3. Pitanje i odgovor
  (144 KB) 2018. szept. 18.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2018. szept. 18.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (132 KB) 2018. szept. 18.
 6. Pitanje i odgovor
  (115 KB) 2018. szept. 19.
 7. Odluka o dodeli ugovora
  (5 MB) 2018. okt. 1.
 8. Odluka o obustavi postupka
  (2 MB) 2018. okt. 1.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (588 KB) 2018. okt. 8.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
  (583 KB) 2018. okt. 8.
 11. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 3, Partija 5
  (1022 KB) 2018. okt. 8.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (591 KB) 2018. okt. 11.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (592 KB) 2018. okt. 17.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
  (620 KB) 2018. okt. 18.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (624 KB) 2018. okt. 26.