jan.
2019
30

Vodovodni i kanalizacioni materijal

Vodovodni i kanalizacioni materijal

Otvoreni postupak javne nabavke putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (208 KB) 2019. jan. 30.
 2. Konkursna dokumentacija
  (872 KB) 2019. jan. 30.
 3. Pitanje i odgovor
  (113 KB) 2019. febr. 25.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (945 KB) 2019. febr. 27.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (132 KB) 2019. febr. 27.
 6. Odluka o obustavi postupka
  (790 KB) 2019. ápr. 4.
 7. Obaveštenje o obustavi postupka
  (501 KB) 2019. ápr. 15.