márc.
2019
15

LABORATORIJSKA OPREMA

LABORATORIJSKA OPREMA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Partija 1: Autoklav
Partija 2: Suvi sterilizator
Partija 3: Vaga

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (247 KB) 2019. márc. 15.
 2. Konkursna dokumentacija
  (667 KB) 2019. márc. 15.
 3. Odluka o dodeli ugovora
  (899 KB) 2019. márc. 28.
 4. Pitanje i odgovor
  (151 KB) 2019. márc. 20.
 5. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 3
  (213 KB) 2019. ápr. 9.