jún.
2019
5

USLUGA POPRAVKE HIDROMAŠINSKE OPREME NA PPOV

USLUGA POPRAVKE HIDROMAŠINSKE OPREME NA PPOV

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (253 KB) 2019. jún. 5.
 2. Konkursna dokumentacija
  (537 KB) 2019. jún. 5.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (548 KB) 2019. jún. 19.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (114 KB) 2019. jún. 27.