jún.
2019
25

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (246 KB) 2019. jún. 25.
 2. Konkursna dokumentacija
  (551 KB) 2019. jún. 25.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (528 KB) 2019. júl. 5.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (168 KB) 2019. júl. 12.