júl.
2019
2

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (210 KB) 2019. júl. 2.
 2. Konkursna dokumentacija
  (469 KB) 2019. júl. 2.
 3. Pitanje i odgovor
  (161 KB) 2019. júl. 8.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (787 KB) 2019. júl. 8.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (132 KB) 2019. júl. 8.
 6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (556 KB) 2019. júl. 16.
 7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (116 KB) 2019. júl. 31.