júl.
2019
16

IZRADA TABLI ZA GRADILIŠTE

IZRADA TABLI ZA GRADILIŠTE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (210 KB) 2019. júl. 16.
 2. Konkursna dokumentacija
  (2 MB) 2019. júl. 16.
 3. Pitanje i odgovor
  (180 KB) 2019. júl. 19.
 4. Izmena konkursne dokumentacije
  (768 KB) 2019. júl. 19.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (161 KB) 2019. júl. 19.
 6. Odluka o obustavi postupka
  (336 KB) 2019. júl. 29.
 7. Obaveštenje o obustavi postupka
  (194 KB) 2019. aug. 5.