júl.
2019
2

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - okvirni sporazum -

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (246 KB) 2019. júl. 2.
 2. Konkursna dokumentacija
  (384 KB) 2019. júl. 2.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (993 KB) 2019. júl. 16.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (163 KB) 2019. júl. 24.