júl.
2019
22

KANCELARIJSKI MATERIJAL

KANCELARIJSKI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- Partija 1. Kancelarijski materijal i pribor
- Partija 2. Štampani obrasci

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (314 KB) 2019. júl. 22.
 2. Konkursna dokumentacija
  (781 KB) 2019. júl. 22.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 1
  (677 KB) 2019. aug. 2.
 4. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
  (408 KB) 2019. aug. 2.
 5. obaveštenje o zaključenom okvir. sporazumu - Partija 1
  (115 KB) 2019. aug. 8.
 6. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru Partija 2
  (182 KB) 2019. aug. 9.