dec.
2019
20

ELEKTRO MATERIJAL

ELEKTRO MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - okvirni sporazum -

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (196 KB) 2019. dec. 20.
 2. Konkursna dokumentacija
  (717 KB) 2019. dec. 20.
 3. Odluka o zakjučenju okvirnog sporazuma
  (633 KB) 2020. jan. 8.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (478 KB) 2020. jan. 21.