dec.
2013
13

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE PROJEKTE

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE PROJEKTE

- partija 1: Glavni projekat (bunarska konstrukcija,hidrotehničko opremanje,elektro opremanje) za bunar B-19/III u okviru VZ I u Subotici.
- partija 2: Glavni projekat (bunarska konstrukcija,hidrotehničko opremanje,elektro opremanje) za bunar B-23/III u okviru VZ I u Subotici.
- partija 3: Glavni projekat za vodovodnu mrežu na desnoj strani Segedinskog puta Subotica – Palić, od ulice Đorđa Natoševića do ulice Magnetna polja u Subotici (INV 12/02) 1150 m –  LIDL
- partija 4: Glavni projekat za vodovodnu mrežu u ulici Đeri Ferenca,381. nova i Segedinska ,kao i krakova I,II (382.nova) i III na području MZ Makova Sedmica.
- partija 5: Glavni projekat za vodovodnu mrežu u ulicama: Edvarda Kardelja (1240 m ) ukupna dužina magistralog vodovoda 1240 m i paralelnog voda za priključke, 4. Juli (220 m), Livadska (1250 m), Karolja Čeha (300 m), Prvomajska (280 m) ukupna dužina sekund. mreže 2050 m.
- partija 6: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu na Segedinskom putu - LIDL
- partija 7: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ “Mali Bajmok” (cca. 400m)
- partija 8: Glavni projekat za kanalizacionu mreže u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ “Željezničko naselje” (cca. 2110m)
- partija 9: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u uicama: Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka , Dubrovačka od Creske do Jsenovačke I Jasenovačka ulica u dužini od cca 1050 m , MZ “Palić”
- partija 10: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u ulicama: Lošinjska, Loznička i slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m , MZ “Novi Grad”
- partija 11: Glavni projekat za vodovodnu mrežu do UPOV Bajmok

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (64 KB) 2013. dec. 13.
 2. Konkursna dokumentacija
  (1 MB) 2013. dec. 13.
 3. Prilog_1
  (70 KB) 2013. dec. 13.
 4. Prilog_2
  (57 KB) 2013. dec. 13.
 5. Izmena konk. dok. Glavni projekti
  (5 MB) 2013. dec. 20.
 6. Izmena konk. dok. Glavni projekti
  (4 MB) 2013. dec. 30.
 7. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (705 KB) 2013. dec. 31.
 8. Pitanja i odgovori
  (88 KB) 2014. jan. 8.