dec.
2013
27

ELABORAT ZA PREUSMERAVANJE SAOBRAĆAJA

ELABORAT ZA PREUSMERAVANJE SAOBRAĆAJA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (45 KB) 2013. dec. 27.
 2. Konkursna dokumentacija
  (449 KB) 2013. dec. 27.
 3. Prilog 1
  (2 MB) 2013. dec. 27.
 4. Prilog 2
  (1 MB) 2013. dec. 27.
 5. Prilog 3
  (849 KB) 2013. dec. 27.
 6. Prilog 4
  (628 KB) 2013. dec. 27.
 7. Pitanje i odgovor
  (151 KB) 2013. dec. 31.
 8. Pitanja i odgovori
  (118 KB) 2014. jan. 10.