febr.
2014
21

NEPREDVIĐENI RADOVI NA ZGRADI MAGACINA I LABORATORIJE

NEPREDVIĐENI RADOVI NA ZGRADI MAGACINA I LABORATORIJE

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Csatolt állományok

  1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
    (23 KB) 2014. febr. 21.
  2. Kopija polisa za vozila
    (291 KB) 2014. febr. 21.
  3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
    (209 KB) 2014. márc. 10.