márc.
2014
24

GRAĐEVINSKO I HIDROTEHNIČKO OPREMANJE BUNARA B-32 U OKVIRU VODOZAHVATA I.

GRAĐEVINSKO I HIDROTEHNIČKO OPREMANJE BUNARA B-32 U OKVIRU VODOZAHVATA I.

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

  1. Poziv za podnošenje ponude
    (41 KB) 2014. márc. 24.
  2. Konkursna dokumentacija
    (342 KB) 2014. márc. 24.