márc.
2014
25

GRAĐEVINSKI RADOVI U HIDROGRADNJI I NISKOGRADNJI

GRAĐEVINSKI RADOVI U HIDROGRADNJI I NISKOGRADNJI

- partija 1: Građevinski radovi na vodovodnim i kanalizacionim priključcima i interventni radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
- partija 2: Građevinski radovi na čišćenju i uklanjanju mulja
- partija 3: Građevinski radovi na bušenju zida

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (52 KB) 2014. márc. 25.
 2. Konkursna dokumentacija
  (558 KB) 2014. márc. 25.
 3. Pitanje i odgovor
  (104 KB) 2014. ápr. 22.
 4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (207 KB) 2014. máj. 9.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (177 KB) 2014. máj. 20.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (229 KB) 2014. máj. 15.
 7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (167 KB) 2014. júl. 16.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (184 KB) 2014. aug. 15.