júl.
2014
14

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

- partija 1 - ADSL internet (sa MPLS uslugom)
- partija 2 - održavanje internet stranice preduzeća

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (41 KB) 2014. júl. 14.
 2. Konkursna dokumentacija
  (381 KB) 2014. júl. 14.
 3. Pitanje i odgovor
  (94 KB) 2014. júl. 16.
 4. Pitanje i odgovor
  (100 KB) 2014. júl. 17.
 5. Pitanje i odgovor
  (100 KB) 2014. júl. 18.
 6. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (102 KB) 2014. júl. 18.
 7. Obaveštenje o produženju roka
  (102 KB) 2014. júl. 18.
 8. Pitanje i odgovor
  (101 KB) 2014. júl. 18.
 9. Obaveštenje o obustavki postupka - Partija 2
  (95 KB) 2014. júl. 31.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (103 KB) 2014. aug. 8.