nov.
2014
10

Elektro materijal

Elektro materijal

u postupku javne nabavke male vrednosti

Csatolt állományok

 1. Konkursna dokumentacija
  (537 KB) 2014. nov. 10.
 2. Poziv za podnošenje ponuda
  (41 KB) 2014. nov. 10.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (353 KB) 2014. nov. 21.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (173 KB) 2014. nov. 21.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (271 KB) 2014. dec. 17.