máj.
2015
4

ELABORAT O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

ELABORAT O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (63 KB) 2015. máj. 4.
 2. Konkursna dokumentacija
  (330 KB) 2015. máj. 4.
 3. Pitanje i odgovor
  (147 KB) 2015. máj. 7.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2015. máj. 8.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (183 KB) 2015. máj. 8.
 6. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (152 KB) 2015. máj. 30.
 7. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru
  (106 KB) 2015. nov. 10.