jún.
2015
30

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (101 KB) 2015. jún. 30.
 2. Konkursna dokumentacija
  (354 KB) 2015. jún. 30.
 3. Pitanje i odgovor
  (101 KB) 2015. júl. 7.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (131 KB) 2015. júl. 7.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (95 KB) 2015. júl. 7.