okt.
2015
12

NAMEŠTAJ

NAMEŠTAJ

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (41 KB) 2015. okt. 12.
 2. Konkursna dokumentacija
  (312 KB) 2015. okt. 12.
 3. Pitanje i odgovor
  (82 KB) 2015. okt. 16.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (112 KB) 2015. okt. 16.
 5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (96 KB) 2015. okt. 16.
 6. Pitanje i odgovor
  (71 KB) 2015. okt. 20.
 7. Odluka o dodeli ugovora
  (470 KB) 2015. okt. 30.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (97 KB) 2015. nov. 19.