nov.
2015
16

ADSL INTERNET SA VPN USLUGOM

ADSL INTERNET SA VPN USLUGOM

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (45 KB) 2015. nov. 16.
 2. Konkursna dokumentacija
  (338 KB) 2015. nov. 16.
 3. Pitanje i odgovor
  (350 KB) 2015. nov. 20.
 4. Pitanje i odgovor
  (350 KB) 2015. nov. 24.
 5. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2015. nov. 24.
 6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (159 KB) 2015. nov. 24.
 7. Odluka o dodeli ugovora
  (476 KB) 2015. dec. 2.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (105 KB) 2015. dec. 11.