dec.
2015
1

SERVIS DUVALJKI “ROBUSCHI”

SERVIS DUVALJKI “ROBUSCHI”

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (35 KB) 2015. dec. 1.
 2. Konkursna dokumentacija
  (396 KB) 2015. dec. 1.
 3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (115 KB) 2015. dec. 4.
 4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (96 KB) 2015. dec. 4.
 5. Odluka o obustavi postupka
  (271 KB) 2015. dec. 15.
 6. Obaveštenje o obustavi postupka
  (98 KB) 2015. dec. 21.