dec.
2015
14

IZRADA DETEKCIJE SIGNALIZACIJE POŽARA U OBJEKTIMA UPRAVE

IZRADA DETEKCIJE SIGNALIZACIJE POŽARA U OBJEKTIMA UPRAVE


Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (42 KB) 2015. dec. 14.
 2. Konkursna dokumentacija
  (362 KB) 2015. dec. 14.
 3. Pitanje i odgovor
  (67 KB) 2015. dec. 16.
 4. Pitanje i odgovor
  (65 KB) 2015. dec. 17.
 5. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (103 KB) 2015. dec. 17.
 6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  (96 KB) 2015. dec. 17.
 7. odluka o dodeli ugovora
  (502 KB) 2015. dec. 28.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (97 KB) 2016. jan. 12.