márc.
2016
22

KANCELARIJSKI MATERIJAL

KANCELARIJSKI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (118 KB) 2016. márc. 22.
 2. Konkursna dokumentacija
  (414 KB) 2016. márc. 22.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (758 KB) 2016. ápr. 6.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (97 KB) 2016. ápr. 12.