jún.
2016
3

Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava - II faza

Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava - II faza

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (120 KB) 2016. jún. 3.
 2. Konkursna dokumentacija
  (368 KB) 2016. jún. 3.
 3. Odluka o obustavi postupka
  (428 KB) 2016. jún. 14.
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
  (103 KB) 2016. jún. 21.