jún.
2016
22

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADA KOVERATA

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADA KOVERATA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- Okvirni sporazum -

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 2016. jún. 22.
 2. Konkursna dokumentacija
  (348 KB) 2016. jún. 22.
 3. Pitanje i odgovor
  (208 KB) 2016. jún. 29.
 4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (1 MB) 2016. júl. 6.
 5. Okvirni sporazum
  (2 MB) 2016. júl. 15.
 6. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (158 KB) 2016. júl. 18.