júl.
2016
12

DOMAIN HOSTING SA MAIL SERVISIMA I PRENOSOM PODATAKA

DOMAIN HOSTING SA MAIL SERVISIMA I PRENOSOM PODATAKA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 2016. júl. 12.
 2. Konkursna dokumentacija
  (325 KB) 2016. júl. 12.
 3. Pitanje i odgovor
  (481 KB) 2016. júl. 15.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 2016. júl. 15.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (174 KB) 2016. júl. 15.
 6. Odluka o dodeli ugovora
  (454 KB) 2016. aug. 2.
 7. obaveštenje o zakjučenom ugovoru
  (107 KB) 2016. aug. 12.