júl.
2007
26

Bilten "Aqua" br. 34/s od marta 2007. godine

"ČETIRI I PO DECENIJE"

• Povodom 45 godina postojanja i rada JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, obraćanje direktora i tehničkog direktora

Csatolt állományok

  1. Bilten "Aqua" br. 34/s od marta 2007. godine - Srpski
    (342 KB) 2010. nov. 30.