Gyakori kérdések és válaszok

TÚL MAGAS SZÁMLA – NEM HASZNÁLTAM EL ENNYI VIZET

Kérdés: Egy hónapja megkaptam a vízszámlát. Úgy vélem, hogy a számla összege túl magas, és nem fogyasztottam el ennyi vizet, ezért kérem, hogy csökkentsék a vízszámla összegét.

Válasz: A számla hátoldalán a 9. pontban olvasható, hogy a REKLAMÁCIÓ HATÁRIDEJE 15 nap a számla kézhezvételétől számítva. A határidő letelte után a számlát érvényesnek tekintjük, és nem fogadunk el további reklamációt.

Kérdés: Csőtörés történt az udvaromban található vízvezetékcsövön, és nagy mennyiségű víz folyt ki. Tekintettel arra, hogy a meghibásodás nem az én hibámból történt, kérem, hogy írják le az ebből származó vízdíjtartozásomat.

Válasz: Az udvarában bekövetkezett meghibásodás a belső vízvezeték-hálózaton történt, melynek kifogástalan működéséért a fogyasztó a felelős. Abban az esetben, ha az ilyen meghibásodásokat, melyek nem jól látható és nem szembetűnő helyen következtek be, egy meghatalmazott, bejegyzett céggel rendelkező vízvezeték-szerelő hárítja el, akkor lehetőség van a tartozás részleges leírására a kiállított számla alapján.

Kérdés: Kiderült, hogy a fürdőszobámban az öblítőtartály meghibásodott, ezért kicseréltem azt. Azonban nagyobb mennyiségű víz szivárgott el, ezért kérem, hogy csökkentsék az elhasznált víz díját, mivel az a víz nem került felhasználásra, csak távozott a csatornába.

Válasz: Nem áll módunkban csökkenteni a vízszámláját, mivel a meghibásodás a belső vízvezeték-hálózatán történt, mégpedig jól látható és szembetűnő helyen (öblítőtartály). A tartozás leírása csak abban az esetben lehetséges, ha a meghibásodást nem jól látható vagy nem szembetűnő helyen kellett kijavítani.

Kérdés: Meghibásodott a téli csap az udvaromban, és nagy mennyiségű víz folyt ki rajta. A hibát a szomszédom elhárította, ezért kérem a számlán szereplő vízdíj csökkentését, mivel a víz nem az én akaratomból folyt el.

Válasz: A vízvezeték-hálózatnak a vízóra utáni minden része belső hálózatnak minősül, melynek hibátlan működéséért a fogyasztó a felelős. A belső szerelvényeken jelentkező meghibásodást, amennyiben az nem látható vagy nem szembetűnő helyen következett be, kizárólag erre meghatalmazott személy javíthatja ki. Tekintettel arra, hogy a belső hálózatán jelentkező hibát NEM MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY JAVÍTOTTA KI, nem áll módunkban teljesíteni a kérését.

Kérdés: Nehéz anyagi helyzetbe kerültem… Nem tudom egy összegben és teljes egészében kifizetni az elhasznált víz utáni tartozásomat, ezért kérem, hogy engedélyezzék a tartozásom többhavi részletben való törlesztését.

Válasz: Ilyen esetben módunkban áll felkínálni a tartozás legfeljebb négy egyenlő havi részletben történő rendezését, de az időközben kiadott számlákat köteles kifizetni. A részletfizetésről szóló nyilatkozatot a REKLAMÁCIÓS tolóablaknál tudja aláírni, az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül.

Abban az esetben, ha már korábban jóváhagyásra került a tartozás átütemezése, de nem tartotta be a fizetés ütemezését, nem áll módunkban engedélyezni a tartozás részletre való törlesztését.

Kérdés: Ma kijött hozzám a Vízművek és Csatornázási KKV terepi csoportja, hogy lekapcsoljon az ivóvízhálózatról, a ki nem fizetett adósságom miatt. Nehéz anyagi helyzetbe kerültem… Nem tudom egy összegben és teljes egészében kifizetni az elhasznált víz utáni tartozásomat, ezért kérem, hogy engedélyezzék a tartozásom többhavi részletben való törlesztését.

Válasz: Nem áll módunkban teljesíteni a kérését, mivel már van egy meghagyás a vízvezeték-hálózatról való ideiglenes lekapcsolására. KORÁBBAN MEGKAPTA A SZÁMLÁKAT ÉS A FIGYELMEZTETÉST, és ekkor kérhette volna a tartozása átütemezését, de ezt nem tette meg. A vízvezeték-hálózatról való ideiglenes lekapcsolás elrendelését követően már nem áll módunkban engedélyezni a tartozás átütemezését.

Kérdés: Az ügyintéző a tolóablaknál azt mondta, hogy az 1.152,00 dináros tartozásom a rendszer üzemkészültségi díjából halmozódott fel. Mit jelent ez?

Válasz: A RENDSZER ÜZEMKÉSZÜLTSÉGÉNEK DÍJA egy fix összeg, amely minden fogyasztót egyforma havi összeggel terhel, függetlenül attól, hogy használt-e vizet az adott hónapban. Az üzemkészültségi díj havi összege 124,80 dinár. A rendszer üzemkészültségi díjának megfizettetéséről a szabadkai Városi Tanács hozott határozatot.

Kérdés: Megkaptam az elszámolást az elfogyasztott víz mennyiségéről, amely szerint a 2013. augusztus 31. és 2013. október 31. közti időszakban 248 köbméter vizet használtam el, ami nem reális. Kérem, hogy csökkentsék a számlámat, és csak annyi vizet fizettessenek meg velem, amennyit egyébként is fogyasztok.

Válasz: Az előző 3 elszámolási időszakban a vállalat felhatalmazott képviselői NEM TUDTÁK LEOLVASNI A VÍZÓRÁT az Ön címén, ami ellentétes Szabadka Város ivóvízellátásról szóló határozatával. A határozattal összhangban, az adott elszámolási időszakban a fogyasztása egy átlag alapján került elszámolásra, de eltérés mutatkozott a legutóbbi leolvasás alapján számított átlaghoz képest. Az előző időszakban nem jelentette be a vízórája valós állását, nem nyújtott be panaszt az alacsony átlagértékek miatt sem, így nem áll módunkban csökkenteni az elhasznált víz utáni tartozását.

Kérdés: Megkaptam az elszámolást az elfogyasztott víz mennyiségéről, amely szerint a 2013. augusztus 31. és 2013. október 31. közti időszakban 248 köbméter vizet használtam el, ami nem reális. Úgy vélem, hogy hibás a vízórám, és kérem, hogy cseréljék azt le, és írják le a tartozásomat.

Válasz: Az ön címén a vízórát 2011-ben szerelték fel, és a lecserélésének törvényes határideje 2016-ban jár le. A megnövekedett fogyasztás oka lehet a nagyobb vízfogyasztás a háztartásában, vagy valamilyen meghibásodás a belső hálózaton, melyért a fogyasztó a felelős. Felkérjük ezért, hogy mindenekelőtt ellenőrizze a háztartásában található vízvezeték-hálózat szerelvényinek kifogástalan működését. Ha kiderül, hogy a szerelvényeken nem történt meghibásodás, és Ön a vízóra meghibásodására gyanakszik, akkor javasoljuk, hogy forduljon a mérési és nemesfém igazgatóság (Direkcija za mere i dragocene metale) szabadkai ellenőrző és felügyelő részlegéhez, mivel kizárólag ez az intézmény jogosult a vízórák rendkívüli ellenőrzésére. Az igazgatóság címe Szabadka, Szegedi út 58, telefon: 024 548 459.

Kérdés: Három hónappal ezelőtt a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV munkásai kicserélték a vízórámat. Ezt követően egy olyan számlát kaptam, amely szerint 115 köbméter vizet használtam el három hónap alatt, ami irreális. Úgy vélem, hogy hiba történt, és a leszerelt vízóráról hibásan olvasták le a fogyasztást, ezért kérem, hogy csökkentsék a számlám összegét.

Válasz: 2013. október 4-én a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felhatalmazott munkásai elvégezték a vízóra törvényes cseréjét, és ekkor kézhez kapott egy BIZONYLATOT A VÍZÓRA LESZERELÉSÉRŐL ÉS CSERÉJÉRŐL, melyen látható, hogy a leszerelt vízóra állása 442 m3 volt. Ezt a bizonylatot az említett óraállással a fogyasztó nevében személyesen ön írta alá. A fenti okokból kifolyólag nem áll módunkban teljesíteni a kérését.

Kérdés: A kézhez kapott számla alapján megállapítottam, hogy az egyik korábbi, 2013. január 23-i, 5.000,00 dinár összegű befizetésem nem lett lekönyvelve. Kérem, hogy javítsák ki a hibát.

Válasz: A nyilvántartásunkban nem találtuk meg az ön befizetését, ezért kérjük, hogy jutassa el hozzánk a BEFIZETÉS IGAZOLÁSÁT (elismervényt, befizetőlapot vagy más bizonylatot), hogy az alapján kijavíthassuk a hibát.

Kérdés: Lakást vásároltam, és szeretném, ha a jövőben a vízszámla az én nevemre érkezne. Mit kell tennem ehhez?

Válasz: Elengedhetetlen, hogy egy IRATTAL igazolja a változást, amely alapján átírhatjuk az ön nevére az adott csatlakozást (adásvételi szerződés, bérleti szerződés, ajándékozási szerződés stb.).

Kérdés: Kérem, hogy módosítsák a lakásomban élők nyilvántartott számát. A lányom Újvidékre ment egyetemre, ezért most már nem négyen, csak hárman vagyunk a háztartásban.

Válasz: A lakóközösségek HÁZTARTÁSAIBAN ÉLŐK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSÁT csak akkor ismerjük el, ha azt időben, a folyó hónap utolsó napjáig  bejelenti a lakóközgyűlés elnöke. Amennyiben nincs elnöke a lakóközgyűlésnek, úgy a bejelentést személyesen kell megtenni, egy írásban adott nyilatkozattal és a személyi igazolvány fénymásolatával együtt.

Ha az ön lakóépületében nincs elnöke a lakóközgyűlésnek, megkérjük, hogy személyesen jöjjön el a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV helyiségeibe a háztartás taglétszáma változásának bejelentése érdekében.

Kérdés: A tömbházban lévő lakásomat szeretném ideiglenesen lejelenteni a vízszolgáltatásról, mivel a munkám miatt külföldre megyek, és egy évig üresen fog állni a lakás.

Válasz: Felkérjük, hogy forduljon az épülete lakóközgyűlésének elnökéhez, és nála jelentse be, hogy a következő egy évben senki sem fog a lakásában lakni, amiről azután ő fogja tájékoztatni a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-t.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lakásra továbbra is fizetnie kell a rendszer üzemkészültségi díját, melynek havi összege 96,00 dinár, függetlenül attól, hogy van-e fogyasztás vagy nincs. A rendszer üzemkészültségi díjának megfizettetéséről a szabadkai Városi Tanács hozott határozatot.

Kérdés: Az épületben az egyik szomszédom 1 személyt jelentett be a háztartásából, de a lakásban hárman laknak, kérem, javítsák ezt ki.

Válasz: A lakóközösségek háztartásaiban élők számának változását csak akkor ismerjük el, ha azt időben, a folyó hónap utolsó napjáig  bejelenti a LAKÓKÖZGYŰLÉS ELNÖKE. Amennyiben nincs elnöke a lakóközgyűlésnek, úgy a bejelentést személyesen kell megtenni, egy írásban adott nyilatkozattal és a személyi igazolvány fénymásolatával együtt.

A nyilvántartásunk szerint az Ön épületében az 5. lakásban lakó Petar Petrović a lakóközgyűlés elnöke, ezért kérjük, hogy neki jelezze ezt a problémát, mivel egyedül ő jogosult az épületből arra, hogy bejelentse a háztartások tagjainak számát illető változásokat.